Tân  Đại  Việt
Máy công nghiệp chế biến gỗ - Nhà cung cấp máy chế biến gỗ uy tín, chuyên nghiệp.
Hotline: 0985858548 -
Chào mừng quý khách tham quan website www.maychebiengotdv.com - Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm máy chế biến gỗ công nghiệp của Tân Đại Việt trong thời gian qua.
˂
˃

Hệ thống máy ghép thanh tự động EAT-620

Mã SP: EAT-620

Xuất xứ: Đài Loan

Giá: Liên hệ

Chia sẽ sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

 

Thoâng soá :

A&C&E. BAÊNG TAÛI CAÁP PHOÂI

§ Kích thöôùc baêng taûi : W620 x L900mm

§ Motor : 1/2 HP

B&D.MAÙY PHAY FINGER (TRAÙI&PHAÛI)

§ Kích thöôùc baøn laøm vieäc: W620 x L800 mm

§ Chieàu daøi laøm vieäc: 150 ~ 800 mm

§ Chieàu daøy laøm vieäc: 15 ~ 150 mm Motor truïc phay finger : 20HP moãi beân

§ Motor truïc löôõi cöa: 5 HP moãi beân

§ Motor truïc löôõi cöa moài treân & döôùi (TRAÙI): 2 HP x 2

§ Motor truïc löôõi cöa moài phía döôùi (PHAÛI) : 2 HP

§ Motor baêng taûi : ½ HP moãi beân

§ Motor bôm thuûy löïc: 3 HP moãi beân

§ Ñöôøng kính truïc boâi keo: 100mm

§ Coâng suaát: 3 ~ 4 laàn ñaùnh/phuùt

H. MAÙY GHEÙP DOÏC TÖÏ ÑOÄNG

§ Chieàu daøi laøm vieäc: 5200 mm

§ Chieàu roäng laøm vieäc: 150 mm

§ Chieàu daøy laøm vieäc: 75 mm

§ Motor löôõi cöa: 5HP

§ Motor cuoán phoâi: 2 HP

§ Motor baøn caáp phoâi: 2HP

§ Inverter : 5HP

§ Motor bôm thuûy löïc: 5 HP

 

§ Naêng suaát : 3 ~ 6 thanh/phuùt

Tags: , ,
Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm liên quan

 • OAV‏
 • Po CHiao‏
 • Gaujing‏
 • HOon Hsiang‏
 • CARPENTER
 • FURNIMATE
 • KUPER
 • YOW CHENG
 • NANXING
 • TASANE
 • CKM
 • E CHAIN
 • HWA SHIN
 • MING PING
 • YOLETS
 • JELY
 • KUO HUNG
 • EXTEND LIGHT
 • CYTEK
 • YuTong
 • NEW MAS
 • SALIDA
 • INNOVATOR
 • EXCELLENT
 • HOLD
MÁY GIA CÔNG CNC   MÁY CƯA , DÁN CẠNH   MÁY BÀO  MÁY PHAY - ĐỊNH HÌNH  MÁY PHAY MỘNG     MÁY KHOAN   MÁY CHÀ NHÁM CÁC LOẠI   MÁY LÀM GỖ GHÉP   MÁY ÉP   MÁY BÔI KEO   MÁY GIA CÔNG VENEER   MÁY TIỆN   MÁY LẠNG, BÓC VỎ   MÁY BĂM   MÁY SƠN, MÁY SẤY UV   MÁY MÀI DAO CỤ   MÁY THU BỤI SƠN (MÀNG NƯỚC)   MÁY NÉN KHÍ, SẤY KHÍ   MÁY KHÁC   THANH LÝ